Ubuntu Sunucuya Drupal Yükleme

Drupal, internet üzerindeki bazı büyük blog ve web sitelerinin kullandığı popüler bir içerik yönetim sistemidir(Content Management System CMS). Drupal Türkiye sitesine göre; Çok genel olarak ifade etmek gerekirse; Drupal, herhangi bir programlama dili bilmeden farklı tipte web siteleri oluşturmanızı ve işletmenizi sağlayan bir "İçerik Yönetim Sistemi(CMS - Content Management System)"dir. Bu dokümanda size Ubuntu 14.04 sunucu üzerine Drupal’ ı nasıl yükleyeceğiniz anlatılmaktadır. Kurulumda Drupal ekibinin önerdiği Apache web sunucusu kullanılacaktır.

Önkoşullar

Bu kılavuz ile başlamadan önce, root olmayan ikinci bir kullanıcı hesabınız olmalıdır. Yönergeler buna göre verilmiştir. Bunları öğrenmek Ubuntu 14.04 için Bazı Temel Ayarlar dokümanımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca; Apache, PHP ve MySQL’in sunucu üzerinde yapılandırılmış olması gerekir. Bunları nasıl kuracağınızı Ubuntu Linux, Apache, MySQL PHP (LAMP) Nasıl Yüklenir dokümanımızı takip ederek öğrenebilirsiniz. Eğer tüm şartlar tamam ise kuruluma devam edebiliriz. Drupal dosyalarını indirip, web klasörü üzerine yüklemeden önce sistemimizi hazırlamamız gerekiyor. Apache, PHP ve MySQL yüklü olsa bile kurulum için bazı ek ayar değişiklikleri yapmamız gerekmektedir.

Drupal için MySQL Veritabanı ve Kullanıcı Yapılandırma

İlk yapmamız gereken şey Drupal yüklemesi için bir MySQL kullanıcısı ve veritabanı oluşturmaktadır. Güvenlik için önemli olan bir noktada sadece Drupal’ın kullanacağı bir kullanıcı ve veritabanı oluşturmak. MySQL’ de oturum açarak başlıyoruz:
mysql -u root -p
Kimlik doğrulamasını başarı ile geçtikten sonra MySQL komutlarını yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle Drupal kurulumunda kullanmak için veritabanı oluşturacağız. Kolayca anlaşılabilsin diye biz veritabanı ismini “drupal” olarak kullanacağız:
CREATE DATABASE drupal;
Sonrasında; Drupal yazılımının veritabanına bağlanması için kullanacağımız kullanıcıyı oluşturmamız gerekmektedir. Bu dokümanda bizim kullanacağımız kullanıcı drupal_user olacak. Aşağıdaki komutu kullanırken güçlü bir kullanıcı seçmenizi şiddetle öneririz:
CREATE USER [email protected] IDENTIFIED BY 'şifre';
Artık bir veritabanımız ve bir kullanıcımız var. Ancak kullanıcımızın oluşturduğumuz veritabanı üzerinde herhangi bir işlem yapma yetkisi yok. Drupal için gerekli izinleri bu kullanıcıya vererek bu sorunu çözeceğiz. Bu komut satırını kullanarak gerekli tüm yetkileri verebilirsiniz:
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER,CREATE TEMPORARY TABLES,LOCK TABLES ON drupal.* TO [email protected];
Oluşturduğumuz kullanıcıya, “drupal” veritabanını yönetmek için gerekli yetkiler tanımlandı. Şimdi bu değişikliklerin diskte etkin olabilmesi için bir komut daha yazmamız gerekiyor:
FLUSH PRIVILEGES;
Artık, MySQL oturumundan çıkabiliriz:
exit
Bu sizi "bash" ekranına geri atacak.

PHP Modüllerini Yükleme ve İnce Ayarlar Yapma

Şimdi, Drupal’ ın ihtiyaç duyacağı birkaç PHP modülünü kuracağız. Şanslıyız ki bunların hepsi Ubuntu’ nun varsayılan uygulama depolarında bulunmaktadır. Yerel paket önbelleğini güncelleyip, paketleri yükleyelim:
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5-gd php5-curl libssh2-php
PHP yapılandırma dosyasında, Drupal geliştiricileri tarafından tavsiye edilen birkaç ince ayarı yapıyoruz. PHP yapılandırma dosyasını açmak için “sudo” yetkisini kullanıyoruz:
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
expose_php ve allow_url_fopen satırlarını bulup ikisini de “off” konumuna getiriyoruz:
. . .
expose_php = Off
. . .
allow_url_fopen = Off
. . .
İşlem bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın.

Apache Rewrite İşlevselleğini ve Htaccess Dosyalarını Etkinleştirin

Şimdi, Apache’ye bakmamız gerekiyor. İlk olarak rewrite işlevselliğini etkinleştirmeliyiz. Bu Drupal’ın site URL adreslerini kullanıcı dostu olarak değiştirmesine izin verir. Apache “mod_rewrite” modülleri zaten varsayılan olarak yüklenir fakat etkin değillerdir. Biz bunu yazarak bu modülü aktifleştirebiliriz:
sudo a2enmod rewrite
Bu modül Apache tekrar başlatıldığında etkin olacaktır. Apache’yi yeniden başlatmadan önce; virtual host ayarlarına .htaccess dosyasının kullanımı için izin vermemiz gerekmektedir. Varsayılan virtualhost dosyasını açın:
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
“VirtualHost” bloğu içerisine web root dizinini işaret eden bloğu ekleyin. Bu blok içerisinde, “AllowOverride” yönergesini “All” olarak ayarlayın. İsterseniz; “ServerName” yönergesini domain adresiniz ve “ServerAdmin” yönergesini de email adresiniz olarak güncelleyebilirsiniz:

  . . .
  ServerName example.com
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/html

  
    AllowOverride All
  
  . . .
İşlem bittiğinde dosyayı kaydedin ve kapatın. Artık değişiklikleri uygulamak için Apache sunucumuzu yeninden başlatabiliriz:
sudo service apache2 restart

Drupal Dosyalarını Yükleme

Sistemimiz, Drupal dosyalarını web root dizinimize yüklemek için hazır.
 • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Related Articles

Ubuntu Linux, Apache, MySQL PHP (LAMP)

“LAMP” dinamik web siteleri barındıran Linux sunuculara yüklenen bir grup açık kaynak kodlu...

Ubuntu 14 İçin Temel Ayarlar

Yeni bir sunucuyu kurduğunuzda birkaç temel ayar yapmanız gerekir. Bunlar hem güvenliğinizi...

RVM ile RUBY ON RAILS Kurulumu

Ruby on Rails, günümüzde yazılımcılar arasında çok popüler olan Ruby dilinde yazılmış bir...

Apache'de Virtual Host oluşturma | Ubuntu 14.04

Gereksinimler Bu makalede anlatılan kurulumlar Ubuntu 14.04 LTS 'e göre anlatılmıştır ancak...

HAProxy ile HTTP Load Balancing

Bu makalemizde açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz HAProxy (High Availability...