Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

İş bu sözleşme, uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ’ ye ait web sitesi www.limonhost.net (bu “Site”) üzerinden LimonHost ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’ de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Müşteri ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu sözleşmeyi ve beraberinde iş bu sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.limonhost.net isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir


Alan Adının Seçimi, Müsaitliği ve Kullanımı

Seçim: Müşterinin seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda firma tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Bu nedenle; müşterinin alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

 

Müsaitlik: Firma herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve limonhost.net’ in esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

 

Kullanım: Müşteri bilgisi dâhilinde alan adı kaydının ve direkt veya en direkt olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. Limonhost.net alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

.TR Uzantılı Domain: kayıt siparişlerinde eğer domain belge gerektiriyor ise, müşteri domain kaydı için gerekli belgeleri firmanın talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belge/leri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, domain kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.

 

Garantinin bulunmaması: Seçtiğiniz alan adlarının tescilinin veya rezervasyonunun alan adının tescili, rezervasyonu veya kullanımına itiraz edilmesine karşı kesin bir koruma sağlamadığını kabul etmektesiniz.

 

HESAP YÖNETİMİ

Müşterinin, limonhost.net hizmetlerimizden faydalanabilmesi için bir hesap açması ve bir müşteri kodu ile şifre alması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kodu ve şifresi ile online olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, firmaya müşteri kodu ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kodu ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal firmaya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, Kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Garantinin bulunmaması: Seçtiğiniz alan adlarının tescilinin veya rezervasyonunun alan adının tescili, rezervasyonu veya kullanımına itiraz edilmesine karşı kesin bir koruma sağlamadığını kabul etmektesiniz. 

 

ÜCRETLER

 

BİLGİ KULLANIMI

Müşteri, firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir. Müşteri, Firmaya verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin firma tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve firmanın işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN’’ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veri tabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiğini alan ad(lar)I, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alan ad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alan adı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir.

Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin firma, ana kayıt otoritesi, ICANN, firmanın iş ortakları, firmanın iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin firma onayıyla veya firmayı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alan adı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Firma, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

 

Eğer müşteri, firmaya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SUİSTİMAL BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİ

Tarafımızda barındırılan herhangi bir domain (alan adı) ile ilgili suistimal (abuse) bildirimi aldığımızda, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışında suistimalin varlığını detaylı olarak araştırırız. Bu süreç genellikle 24 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Suistimal onaylandığında, ilgili domain (alan adı) sahibine gerekli uyarıları gerçekleştirir ve bu uyarılar nezdinde suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesini talep ederiz. Bu sürenin sonunda müspet sonuç alınamadı ise suistimale konu olan alan adı (domain) tarafımızdan suspend edilir(durdurulur).

Alan adı sahiplerinin suspend edilen (durdurulan) domainlerini yeniden aktif hale getirmek için suistimale konu olan durumu ortadan kaldırmaları ve 10$ + KDV tutarındaki cezai işlem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Suistimal konusu üçüncü şahısların ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak maddi veya manevi zarara uğratılmasına sebebiyet veriyorsa (örneğin: Başka bir kurum adına yetkisiz ve/veya sahte fatura tahsili / yetkisiz ve/veya sahte ön ödemeli GMS kredisi yükleme teşebbüsü v.b) bahsi geçen alan adını (domaini) herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın suspend etme (durdurma) hakkımızı saklı tutarız.