Yükleniyor ...
Hizmet Sözleşmesi

İş bu sözleşme, uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ’ ye ait web sitesi www.limonhost.net (bu “Site”) üzerinden LimonHost ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’ de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Müşteri ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu sözleşmeyi ve beraberinde iş bu sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.limonhost.net isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


Sözleşmenin Konusu ve Amacı


İş bu Sözleşmenin konusu; Hizmet Sağlayıcı’ nın www.limonhost.net web sitesi ya ; Hizmet Sağlayıcı’ nın yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak satışa sunduğu ürün/hizmetlerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

 

Müşterinin LimonHost’a ait Site’den online hizmet başvurusu yapması akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. Müşterinin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

 

Bildirimler

 

Hizmet Sağlayıcı, Müşteriye yapacağı, hizmet yenileme dahil, her türlü bildirim için Müşterinin bildirdiği elektronik posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk Müşteriye aittir. Müşterinin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; Müşteri Hizmet Sağlayıcı’ nın kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili elektronik posta bildirimlerinde, her ne koşulda olursa olsun oluşabilecek problemler veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Hizmet Sağlayıcı’ yı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

Müşteri, kayıt sırasında/veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra Hizmet Sağlayıcı’ ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Hizmet Sağlayıcı’ ya bildirdiği bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek aksaklık ve zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı’ dan hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin, elektronik posta adresinin geçerli, doğru ve tam olduğunu, Hizmet Sağlayıcı tarafından da bu şekilde kabul edileceğini, Müşteri tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteriye yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler dahilinde yapılacağını, kendisi tarafından iletilen bilgilerin iş bu Sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak Müşteri tarafında yetkili bir kişinin takibinde olduğunu, değişiklik olması halinde Hizmet Sağlayıcı’ ya bilgi vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk Müşteriye aittir.


Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Müşteri kontrol paneli üzerinden hizmetlerine ilişkin tanımlamalar yaparak hizmetini kullanabilir. Alınan hizmetin kontrol paneli dışında elle müdahale de gerektiren bir işlemi içermesi durumunda Hizmet Sağlayıcı, gerekli çalışmayı yaparak Müşteri’ye kullanıma ilişkin gerekli bilgileri iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. Elektronik ortamda kendine tahsis edilecek olan Müşteri Kontrol Paneli üzerinde bilgilerinin güncel tutulması ve kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği konusundaki sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumludur.


Ücret, Faturalama ve Ödeme


Müşteri, LimonHost Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

Müşteri ilgili Hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden “Otomatik Yenileme” seçeneğini devreye alarak bir sonraki yenileme döneminde ve LimonHost’un 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.

Müşteri, Otomatik Yenilemeye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve LimonHost’ un 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

LimonHost, Müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan LimonHost’ a ait banka hesabına, başvuru sırasında Müşteri bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu LimonHost hizmet aktivasyonunu yapar ve Müşteriyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteriye aittir.

Web barındırma ve veri tabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.


Sözleşmenin Geçerliliği Aykırılık ve Feshi


LimonHost istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. Müşteri LimonHost Hizmetlerini kullanmaya devam ederek sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Müşterinin bu sözleşmede veya tüm LimonHost politika ve sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, LimonHost, Müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda,LimonHost sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


Uyuşmazlıkları Çözümü


İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.