MySQL Nedir?

MySQL genel tanımla açık kaynak kodlu bir database ve yönetim yazılımıdır. Dünya üzerinde altı milyondan fazla MySQL yüklü sistem olduğu tahmin edilmektedir.

mysql de yeni kullanıcı oluşturma

Yeni bir Kullanıcı Nasıl Oluşturulur?

Bazı durumlarda Mysql root kullanıcısı dışında belirli kullanıcılara da bazı databaseler üzerinde özel yetkiler vermek isteyebilirsiniz.
Command Line dan MsSQL Shell i açma:

msql -u root

MySQL shell ile yeni kullanıcı oluşturma:

CREATE USER 'yeni_kullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sifre';

Bu noktada yeni oluşturduğumuz kullanıcımızın databeseler ile ilgili hiç bir şey yapmaya yetkisi yoktur. Sonucunda kullanıcımız MySQL shell ede kulllanıcı adı ve şifresi ile erişemeyecektir.
Bu nedenle, yapılacak ilk şey, kullanıcıya ihtiyaç duyacağı bilgilere erişimini sağlamaktır.

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'yeni_kullanici'@'localhost';

Komuttaki yıldızlar (*) database ve tabloları referans vermek içindir. Komut kullanıcıya belirli database ve tablolara izin vermeye olanak sağlar. İşlemi bitimeden önce yetkileri yenilediğinizden emin olun:

FUSH PRIVILEGES;

Başka Kullanıcıya Yetki Vermek

İzinlerin kısa bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • ALL PRIVILEGES – Gördüğümüz gibi bu komut kullanıcıya MySQL üzerindeki belirli bir database e tüm yetkileri verecektir.
  • CREATE – Yeni bir database ve tablo oluşturma yetkisi verir.
  • DROP – Database veya tabloları silme yetkisi verir.
  • DELETE – Tablolardaki satırları silme yetkisi verir.
  • INSERT – Tablolara satır ekleme yetkisi verir.
  • SELECT – Databaseler üzerinde Select komutu ile okuma işlemine izin verir.
  • UPDATE – Tablolardaki satırları güncelleme yetkisi verir.
  • GRANT OPTION – Diğer kullanıcılara yetki verme ve kaldırma için yetki verir.

Belirli bir kullanıcıya bir yetki vermek için bu taslağı kullanabilirsiniz:

GRANT [yetki tipi] ON [database ismi].[tablo ismi] TO[kullanıcı adı]’@'localhost’;

Eğer herhangi bir database veya tabloya yetki vermek istiyorsanız, database veya tablo yerine yıldız (*) koyduğunuzdan emin olun.
Yetkilerde her yaptığınız güncelleme veya değişiklikte Flush Privileges komutunu çalıştırmayı unutmayın! Eğer bir izni iptal etmeniz gerekiyorsa kullanmanız gereken yapı neredeyse aynıdır:

REVOKE [yetki tipi] ON [database ismi].[tablo ismi] FROM[kullanıcı adı]’@‘localhost’;

Yeni oluşturduğunuz kullanıcıyı test etmek için, çıkış yapın:

quit

ve tekrar giriş yapmak için bu komutu kullanın:

mysql -u [kullanıcı adı]-p