Bulut sunucu ya da daha çok bilinen adıyla cloud sunucu, fiziksel bir sunucu yerine bulut bilişim ortamında yer alan bir sanal sunucudur. Bulut bilişim platformunda kurulur, barındırılır ve kullanıma açılır. Bulut sunucunun en büyük avantajı her yerden erişime açık olmasıdır. Aynı zamanda sanal sunucu olarak da bilinen bu sunucular çalışması için gerekli tüm yazılımlara sahiptir ve bağımsız birer birim olarak yer almaktadır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan bulut sunucunun kendine has bazı avantajları bulunmaktadır ve bu nedenle daha fazla tercih edilmektedir. Bulut sunucularda tüm sunucular tek büyük bir depolama alanı ve işlemci olarak çalışmaktadır. Bulut sunucuda barındırılan HTML/CSS dosyaları, görseller ya da diğer veriler birbirine bağlı ve çok büyük bir depolama alanına sahip tek bir disk gibi çalışan depolama kümelerine dağıtılmaktadır.

Bulut Sunucu Sistemi Ne İşe Yarar?

Bulut sunucu sistemi ile normal bir sunucuda yapılabilen her şeyi gerçekleştirebilmektedir. Bilişim yapısı fiziksel, sanal ya da duruma göre bu ikisinin bir karışımı olabilmektedir. Kullanıcılar bulut sunucular ile çok büyük verileri yüksek işlem kapasiteleri ile kolay bir şekilde işleyebilmektedir. Kullanıcılara sağlanan API’ler üzerinden bulut sunucuda yapılacak olan işlemler daha kolay ve otomatik hale getirilebilmektedir. Bulut sunucu ile aynı zamanda sistem hataları daha az zarar verici hale gelmektedir. Verilerin tek bir depolama alanı yerine dağıtılmış olması nedeniyle bir depolama alanında gelebilecek hata sistemin geri kalanına hiçbir şekilde etki etmemektedir. Bu sayede benzer dosyaların farklı versiyonlarını geliştirmeye gerek kalmamaktadır. İşlemlerin çok güçlü tek bir makine tarafından yapılması yerine birçok küçük makine tarafından yapılması sayesinde maliyetler de önemli ölçüde düşmektedir.

bulut sunucu çalışma şekli

Bulut Sunucu Çalışma Şekli

Bulut sunucu ile internetin çalışma mantığı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. Bulut sunucular internetin küçük bir bölümüdür. İnternet ise aslında makro ölçekte bir bulut sunucu olarak kabul edilebilmektedir. Günümüzde kullanılan bulut sunucular aslında geleceğin internetinin altyapısını oluşturmaktadır. Veri depolama ve transfer ücretleri düşerken bant genişliği hızları giderek artmaktadır. Bu sayede bulut bilişim giderek daha fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. İnternet ve bulut bilişim insanlar arasındaki bağlantının büyümesi ihtiyacı ile ortaya çıkan yapılardır. Büyük veri merkezleri sunucularının depolama alanlarını, işlemci güçlerini ve diğer kaynaklarını sanallaştırarak birleştirebilmektedir. Kullanıcılar devasa kaynakların sunduğu imkanlardan yararlanırken aynı zamanda daha düşük ücret ödemektedir.

Cloud Server (Bulut Sunucu) Faydaları

Bulut sunucunun kendine has özellikleri nedeniyle bazı faydaları bulunmaktadır. Bunun en başında ise bir merkezden aynı anda birçok kişinin çalışabilmesi olanağı gelmektedir. Bir projede yer alan herkesin tek bir merkeze erişmesi aynı zamanda iş akışının hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bulut sunucuların bir diğer özelliği ise her yerden ve her zaman erişilebilir olmalarıdır. İnternete bağlanan cihazların büyük çoğunluğundan sunucuya erişim sağlamak mümkündür. Bu sunucular aynı zamanda ölçeklendirilebilme avantajına da sahiptir. İş yükünün artması ya da azalmasına bağlı olarak kaynaklar anlık olarak değiştirilebilmektedir. Bu nedenle kullanım ücretleri üzerinde de sıkı bir kontrol sunmaktadır. Aynı zamanda kaynakların donanımlar arasında dağıtılmış olması sebebiyle bulut bilişim ekstra bir güvenliğe sahiptir. Siber saldırı, donanım hatası ya da sistem aşırı yüklenmesi nedeniyle meydana gelen erişim problemleri bulut sunucularda görülmemektedir. 

Hosting ve Bulut Sunucu Arasındaki Fark Nedir?

Hosting ile bulut sunucu arasında birçok yönden önemli farklar bulunmaktadır. Bunların başında ise güvenlik gelmektedir. Hassas verilerin tek bir sunucuda olması o sunucunun herhangi bir nedenle erişime kapanması durumunda çok büyük zararlara neden olmaktadır. Ayrıca Hosting tarafında kaynaklar ve depolama alanı sınırlıdır. Üstelik paylaşımlı hosting seçeneğinde ise bu kaynaklar bir de diğer kullanıcılar ile paylaşılmaktadır. Klasik hosting’de kullanıcılar kendilerine en uygun paketi seçmek zorundadır. Ancak bulutta ise depolama alanı, mimari, işlemci gücü, işletim sistemi ve güvenlik tamamen kullanıcıların seçimi doğrultusunda oluşturulabilmedir. Bu nedenle bulut sunucu daha özelleştirilebilirdir. Birçok bulut sunucu, normal hosting seçeneklerine göre çok daha yüksek erişim hızlarına sahiptir. Çoklu cache katmanları, üst düzey donanım ve düşük yoğunluklu sunuculara erişim çok daha hızlı şekilde gerçekleşmektedir. 

hosting ve bulut sunucu arasındaki fark nedir

Neden Bulut Sunucu Kullanmalıyım?

Bulut sunucunun sağladığı avantajlar her ölçekteki kullanıcılar için önemli avantajlardır. Hem düşük trafiğe sahip kişisel internet siteleri hem de yüksek hacimli e-ticaret siteleri farklı avantajlardan yararlanmaktadır. Bulut sunucuların erişilebilirlik süreleri çok daha fazladır ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Fiziksel bir sunucu erişilmez hale geldiğinde eğer CDN kullanılmıyorsa bu sunucuda yer alan uygulama ya da internet sitesine erişim sağlanamaz. Ancak bulut sunucuda veriler farklı donanımlarda yer aldığı için böyle bir problem meydana gelmemektedir. Bu aynı zamanda güvenliğin de arttırılması anlamına gelmektedir. Erişimin her yerden ve internete bağlı her cihazdan yapılabilmesi de bulut sunucunun tercih sebepleri arasında yer almaktadır.