Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

İş bu sözleşme, uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ’ ye ait web sitesi www.limonhost.net (bu “Site”) üzerinden LimonHost ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’ de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Müşteri ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu sözleşmeyi ve beraberinde iş bu sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.limonhost.net isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

Alan Adının Seçimi, Müsaitliği ve Kullanımı

Seçim: Müşterinin seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda firma tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Bu nedenle; müşterinin alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

Müsaitlik: Firma herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve limonhost.net’ in esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

Kullanım: Müşteri bilgisi dâhilinde alan adı kaydının ve direkt veya en direkt olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. Limonhost.net alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

.TR Uzantılı Domain: kayıt siparişlerinde eğer domain belge gerektiriyor ise, müşteri domain kaydı için gerekli belgeleri firmanın talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belge/leri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, domain kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.

Garantinin bulunmaması: Seçtiğiniz alan adlarının tescilinin veya rezervasyonunun alan adının tescili, rezervasyonu veya kullanımına itiraz edilmesine karşı kesin bir koruma sağlamadığını kabul etmektesiniz.

HESAP YÖNETİMİ

Müşterinin, limonhost.net hizmetlerimizden faydalanabilmesi için bir hesap açması ve bir müşteri kodu ile şifre alması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kodu ve şifresi ile online olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, firmaya müşteri kodu ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kodu ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal firmaya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, Kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Garantinin bulunmaması: Seçtiğiniz alan adlarının tescilinin veya rezervasyonunun alan adının tescili, rezervasyonu veya kullanımına itiraz edilmesine karşı kesin bir koruma sağlamadığını kabul etmektesiniz.

ÜCRETLER

İş bu sözleşmede belirtilen ürün ve hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Türk lirası cinsinden gerçekleşmeyen satış işlemleri için ise ücret, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

LimonHost önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri hizmet ücretini LimonHost tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya paypal ya da kredi kartı ile veya LimonHost’ a elden ödemekle yükümlüdür.

Müşteri hizmet ücretini kredi kartı ile ödediğinde; LimonHost, teknik bir problem olmadıkça, iki iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerini tamamlayıp, alan adını müşterinin kullanımına tahsis edecektir. Müşteri havale veya paypal ile ödeme yaptığında, Müşteri, ödemenin LimonHost hesabına geçmesini teyidi ile iki iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerinin tamamlanıp, alan adının kullanımına tahsis edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri hizmet ücretini LimonHost tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya paypal ya da kredi kartı ile veya LimonHost’ a elden ödemekle yükümlüdür.

Kredi kartı veya paypal ödemelerinde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile LimonHost internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedellerinin, belirttiği kredi kartından veya paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.

Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ. Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı, Hüsnü Savman Sok. N40 D9 Beşiktaş / İstanbul tel: +90 212 236 6008 www.limonhost.net tahsilini Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri’ nin ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde veya paypal hesabında olabilecek değişiklikleri LimonHost’ a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından veya paypal aracılığı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal hesabı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL LimonHost’ a bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin verdiği kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun LimonHost tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri LimonHost’ un uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle LimonHost 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde LimonHost’ un bu zararı Müşteriye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, LimonHost’ un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Sipariş verilmesini takiben Müşteri tarafından yapılacak ödemenin tamamlanması üzerine LimonHost tarafından fatura kesilecek ve hizmet aktivasyonu gerçekleştirilecektir. Banka Havalesi/EFT ve paypal metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri’ye aittir.

Ödemenin gecikmesi durumunda LimonHost kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

LimonHost, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar.

LimonHost, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut LimonHost’ un Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin LimonHost’ da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.

LimonHost tarafından uygulanabilecek alan adı hizmetine yönelik kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya forumlar üzerinde belirtilmedikçe, Müşteriyi kapsamamaktadır. Müşterinin, alan adı Limon Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ. Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı, Hüsnü Savman Sok. N40 D9 Beşiktaş / İstanbul tel: +90 212 236 6008 www.limonhost.net kampanyalarından faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup, Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir.

Müşteri, münhasıran kendi kusur ve ihmalinden doğan sebeplerle temerrüde düşmesi ve LimonHost tarafından yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen, bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmaması halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans faiz oranları esas alınarak hesap yapılacak ve hizmet bedeline yansıtılacaktır.

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde borçlu durumuna düşecektir. Bu durumda LimonHost kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için LimonHost’ un dava ya da icra takibi yapması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde LimonHost teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

LimonHost, banka transferi yoluyla yapılan alan adı kayıt başvurularını, alan adı kayıt ücreti LimonHost’a ait banka hesaplarına ulaştıktan sonra 48 saate kadar bekletebilir. Bu zaman zarfında, MÜŞTERİNİN başvurusuna konu olan alan adı kayıt ya da rezerve edilmez.

BİLGİ KULLANIMI

Müşteri, firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir. Müşteri, Firmaya verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin firma tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve firmanın işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN’’ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veri tabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiğini alan ad(lar)I, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alan ad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alan adı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir.

Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin firma, ana kayıt otoritesi, ICANN, firmanın iş ortakları, firmanın iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin firma onayıyla veya firmayı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alan adı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Firma, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

Eğer müşteri, firmaya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

SUİSTİMAL BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİ

Tarafımızda barındırılan herhangi bir domain (alan adı) ile ilgili suistimal (abuse) bildirimi aldığımızda, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışında suistimalin varlığını detaylı olarak araştırırız. Bu süreç genellikle 24 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Suistimal onaylandığında, ilgili domain (alan adı) sahibine gerekli uyarıları gerçekleştirir ve bu uyarılar nezdinde suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesini talep ederiz. Bu sürenin sonunda müspet sonuç alınamadı ise suistimale konu olan alan adı (domain) tarafımızdan suspend edilir(durdurulur).

Alan adı sahiplerinin suspend edilen (durdurulan) domainlerini yeniden aktif hale getirmek için suistimale konu olan durumu ortadan kaldırmaları ve 10$ + KDV tutarındaki cezai işlem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Suistimal konusu üçüncü şahısların ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak maddi veya manevi zarara uğratılmasına sebebiyet veriyorsa (örneğin: Başka bir kurum adına yetkisiz ve/veya sahte fatura tahsili / yetkisiz ve/veya sahte ön ödemeli GMS kredisi yükleme teşebbüsü v.b) bahsi geçen alan adını (domaini) herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın suspend etme (durdurma) hakkımızı saklı tutarız.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
7/24 Destek ile her zaman yanınızdayız!