Loading ...

Ubuntu 16.04 LTS SSH Portu Değiştirmek

Cloud sunucunuza komut satırından erişip yönetebilmenize olanak sağlayan SSH (Secure Shell) servisi varsayılan olarak TCP 22. port üzerinden erişim hizmeti sağlar ve varsayılan değerler her zaman için dışarıdan gelebilecek olan muhtemel saldırılara açık konumdadır.

Ubuntu 16.04.02 LTS kurulu cloud sunucumuz üzerinde çalışan SSH servisinin TCP 22 olan portunu şu şekilde değiştirebiliriz.

root kullanıcısı ile oturum açıldığında:

komutunu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi ya da aşağıdakine benzer bir konfigürasyon dosyası ile karşılaşmamız gerekiyor.

5. satırında bulunan 22 numaralı değer, SSH bağlantısı için 22. porttan bağlanılabileceğini ifade ediyor. Bu 22 değerini örneğin 22222 yaparak bundan sonra SSH bağlantısı için 22222 numaralı portun kullanılması gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Yani konfigürasyonumuz şu şekilde olmalı:

ctrl + X tuş kombinasyonunu kullandıktan sonra Y ile nano editöründe yaptığımız değişkliği kaydedip tekrar komut satırına geri dönüyoruz ve

ya da

diyerek SSH servisini yeniden başlattığımızda cloud sunucumuz daha güvenli hale geliyor.

Tebrikler!