Cloud sunucunuza komut satırından erişip yönetebilmenize olanak sağlayan SSH (Secure Shell) servisi varsayılan olarak TCP 22. port üzerinden erişim hizmeti sağlar ve varsayılan değerler her zaman için dışarıdan gelebilecek olan muhtemel saldırılara açık konumdadır.

Ubuntu 16.04.02 LTS kurulu cloud sunucumuz üzerinde çalışan SSH servisinin TCP 22 olan portunu şu şekilde değiştirebiliriz.

root kullanıcısı ile oturum açıldığında:

# nano /etc/ssh/sshd_config

komutunu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi ya da aşağıdakine benzer bir konfigürasyon dosyası ile karşılaşmamız gerekiyor.

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22

5. satırında bulunan 22 numaralı değer, SSH bağlantısı için 22. porttan bağlanılabileceğini ifade ediyor. Bu 22 değerini örneğin 22222 yaparak bundan sonra SSH bağlantısı için 22222 numaralı portun kullanılması gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Yani konfigürasyonumuz şu şekilde olmalı:

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22222

ctrl + X tuş kombinasyonunu kullandıktan sonra Y ile nano editöründe yaptığımız değişkliği kaydedip tekrar komut satırına geri dönüyoruz ve

# service ssh restart

ya da

# service ssh reload

diyerek SSH servisini yeniden başlattığımızda cloud sunucumuz daha güvenli hale geliyor.

Tebrikler!