Genel bulutun ve özel bulutun avantajlarından aynı anda faydalanmayı sağlayan hibrit bulut, son dönemde her ölçekte işletmenin fayda sağlayarak iş süreçlerini güçlendirdiği bir servis halini aldı. Hibrit bulut kullanıldığında, iş yüküne bağlı olarak değişen işlem gücü ve maliyet beklentileri, özel bulut ve genel bulut arasında taşınabiliyor. Ancak kullanımı kolay olmasına karşın, yapısı karmaşık olan bu sistem karşısında bazı şehir efsaneleri ortaya çıkabiliyor.

LimonHost olarak müşterilerimizden sıklıkla duyduğumuz, hibrit bulut hakkında doğru sanılan bazı yanlışları düzeltmek istiyoruz:

  1. Hibrit bulut kullanırken, genel bulutun güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalırım.

    Bulut sağlayıcıların en çok önem verdiği konulardan biri güvenlik. Uçtan uca şifreleme başta olmak üzere kullanılan ileri düzey güvenlik yöntemleri, çoğu şirketin kendi özel bulutunda kullanabildiği güvenlik kademelerinin bile ötesine geçiyorElbette sözkonusu paylaşımlı kaynaklar ve erişim güvenliği olduğunda, doğru verinin doğru şekilde kullanımı da öne çıkıyor. İş kritik olan bazı verilerin her zaman özel bulutta kalması gerekebiliyor. Zaten hibrit bulut da bu noktada devreye giriyor ve işletmelere, hangi verinin mutlak surette özel bulutta kalacağını, hangilerinin genel buluta taşınabileceğini belirleme imkanı tanıyor.

  2. Hem özel bulutum var hem de genel bulut hizmeti alıyorum. Bu durumda ben de hibrit bulut kullanıyorum.

    Hibrit bir altyapı desteği almadıktan sonra, özel ve genel buluta ayrı ayrı sahip olmak sizi sadece ikisinin de avantajlarını kullanmaktan alıkoymakla kalmaz; aynı zamanda iki servisi de tek başına kullanmanın riskleriyle yüzleşmeniz gerekir. İki ayrı servisi aldığınızda, örneğin genel bulutta test ettiğiniz bir uygulamayı özel buluttaki üretim ortamına taşımak istediğinizde bunun bir bedeli olacaktır.Başarılı bir hibrit bulut çözümü, genel ve özel bulut ortamlarının ortak bir düzenleme katmanı üzerindeki bileşiminden meydana gelmelidir. İş yükünü, depolamayı ve ağ kaynaklarını en iyi şekilde kullanacak şekilde veriyi yönetmek ve dağıtmak ancak bu şekilde mümkün olur. Hibrit bulut ayrıca organizasyon risklerini azaltarak, üretkenliği artırır ve daha çevik iş süreçlerine kapı aralar. Bunu, aynı anda hem genel hem özel buluta ayrı ayrı sahip olmakla karıştırmamak gerekir.

  3. Hibrit bulut benim iş alanıma hitap etmiyor

    Hibrit bulutun içinde yer alan genel bulut; sağlık veya bankacılık gibi kritik kişisel verileri barındıran sektörler için bir tehdit gibi görülüyor. Buna karşın bu alanlarda bile genel bulutta tutulması uygun veriler üreten pek çok süreç bulunuyor. Bir hastaneyi ele aldığımızda, hasta kayıtları özel bulutun dışına çıkmamalı; ancak yemek hizmeti, temizlik rotasyonu veya nöbet çizelgesi gibi verilerin genel bulutta işlenmesinin bir sakıncası bulunmuyor. Bu bilgilerin özel bulutta saklanması ek maliyet getiriyor.Buna karşın, iyi planlanmış bir hibrit bulut stratejisiyle her sektörde veriyi en verimli şekilde saklamak ve en çevik biçimde kullanmak mümkün oluyor.