Yazılımcılar bir ürün geliştirirken sistemde tutulacak datayı manipüle etmeyi kolaylaştırmak amacıyla ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini tercih eder. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri sayesinde sistemdeki veri tekrarı, tutarsızlık ve bağımsızlık gibi veri saklama problemlerinin aşılması sağlanır.

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde veriler satır ve sütunlara yazılarak tablolarda saklanır. İlişkili satır, sütun veya tablolar arası bağ kurularak veri mimarisi verimli bir şekilde oluşturulmaya çalışılır. MySQL ve SQL Server da şirketler tarafından sıklıkla tercih edilen veri tabanı yönetim sistemleridir. Her iki sistem de ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi olmasına rağmen, MySQL açık kaynak kodlu, SQL Server ise bir Microsoft şirketi tarafından geliştirilmiş bir üründür. MySQL’in çoğu zaman ücretsiz SQL Server olarak bilinmesinin nedeni de zaten açık kaynaklı olmasıdır.  Açık kaynaklı platformlar herkesin ürünü geliştirmesine izin verir. İsteyen herkes sisteme katkı yapabilir ve geliştirebilir. SQL Server ise yalnızca Microsoft tarafından geliştirilir ve daha sonra kullanıcılara sunulur.

Yazılımcılar projenin ya da şirketin ihtiyaçlarına göre hangi veri tabanı sisteminin seçilmesi gerektiğine karar verir. Çoğu şirket ücretsiz olması nedeniyle açık kaynak kodlu ürünleri tercih etmeye yatkın olsa da tutulan veri büyüdükçe güvenlik ve saklama sorunlarıyla karşılaşmamak için ileri teknolojiye sahip ticari veri tabanı yönetim sistemleri de sıklıkla tercih edilir. MySQL ve MSSQL (SQL Server Microsoft) birçok konuda benzerlik gösterse de amaçlara ve ihtiyaçlara göre biri, diğerine tercih edilebilir.

SQL nedir?

İlişkisel veri tabanı sistemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırmadan önce SQL’in ne olduğunu bilmek gerekir. Yapılandırılmış Sorgu Dili (Structured Query Language)’nin kısaltması olan SQL, veri tabanı işlemleri için geliştirilmiş bir sorgulama dilidir.

SQL öğrenmek veri tabanı yönetim sürecinde oldukça büyük önem taşır. SQL sayesinde veri tabanına erişim sağlamak, saklanan veriyi silmek, değiştirmek, güncellemek, kaydetmek gibi manipülasyon işlemleri gerçekleştirilir. En temeldeki amaç, yığılarak artan sistem verisinin yapılacak iş doğrultusunda modellenmesidir. Bir programlama dilinden ziyade bir veri tabanı sorgulama dili olarak bilinen SQL birçok farklı veri tabanı ile ortak kullanılabilir. SQL’in yaygın olarak kullanıldığı veri tabanları arasında MySQL, MSSQL (SQL Server Microsoft), Oracle, IBM DB2, PostgreSQL’i saymak mümkündür.

MySQL Nedir?

1995 yılında İsveçli MySQL AB şirketi tarafından piyasaya sürülen MySQL, açık kaynaklı ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir, C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiştir. Yıllar içerisindeki gelişimi ve sahip olduğu yüksek potansiyeli sebebiyle 2008 yılında, şimdiki ismi Oracle Corporation olan Sun Microsystems tarafından satın alınmıştır. Açık kaynaklı olması sebebiyle kullanımı ücretsiz olan MySQL’in üst versiyonları ise lisanslı olarak piyasaya sürülmüştür.

 

MySQL veri tabanında saklanan bütün veriler belirli bir düzene göre organize edilmiş haldedir. Bu sayede veri tabanı içerisinde yapılan işlemlerin performansı yüksek olur. MySQL çoğunlukla PHP ve APACHE ile birlikte kullanılarak güçlü bir kombinasyon oluşturulur. Aynı zamanda MySQL, LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) isimli açık kaynak yazılım grubun bir parçasıdır ve Windows, Solaris, Linux ve macOS gibi birçok farklı işletim sistemiyle uyumlu çalışır.

MySQL, veri tabanına çoklu erişim imkanı sağlar. Bu sayede birden çok kişi aynı anda veri tabanı üzerinde çalışma yapabilir. Aynı zamanda kullanıcılar cPanel ile MySQL yönetimi sayesinde rahatlıkla tüm kontrol ve sistem yönetimi gerçekleştirebilir. Günümüzde teknolojinin geldiği noktada her organizasyonun amaçlarına hizmet eden veri çeşidi farklılık gösterir. MySQL birçok farklı veri tabanı teknolojisini desteklediği ve aynı anda birden fazla türde verinin tutulmasına olanak sağladığı için teknoloji dünyasındaki popülerliği günden güne artmıştır. Şu anda en yaygın olarak kullanılan Facebook, Twitter gibi birçok platform ve çoğu hazır web sitesi MySQL kullanmaktadır.

MSSQL Server Nedir?

MSSQL Server; Microsoft şirketi tarafından geliştirilmiş veri tabanı yönetim sistemidir, açılımı ise Microsoft SQL Server şeklindedir. İlk versiyonu 1989 yılında yayınlanan yönetim sistemi, C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiştir. Yayınlandığı günden itibaren Standart, Basic, Express gibi versiyonları yayınlanan SQL Server kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verir. Microsoft’un 2005 yılında yayınladığı SQL Server Management Studio ise bir çeşit veri tabanı editörüdür. Microsoft’un SQL dilini kendi ürünleri için özelleştirdiği bir alt sorgu dili kullanan Management Studio, görselliği artırarak kullanım kolaylığı sağlar.

SQL Server ne işe yarar diye araştırıldığında, MySQL gibi verilerin organize bir halde tutulmasını sağladığı bilgisi ile karşılaşılır. İlk olarak Windows işletim sistemi için geliştirilen SQL Server daha sonraları Linux gibi farklı işletim sistemleri ile uyumlu versiyonlar geliştirmiştir.

MySQL ve MSSQL Arasındaki Farklar

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri bir işletmenin en önemli sistemlerinden biridir. İş geliştirme, analiz ve raporlama gibi görevleri kolaylaştırmayı amaçlayan ilişkisel veri tabanları doğru kullanıldığında işletmelere büyük avantajlar sağlar. Fakat veri tabanında yapılan yanlış tercihler veya yetersiz yönetim sebebiyle organizasyon içi bilgi akışı kesintiye uğrayabilir ve iş akışı durma noktasına gelebilir. Bu nedenle şirketin amaçları doğrultusunda uygun veri tabanı seçimi yapılması işletmenin geleceği için son derece önemlidir.

Birbirine oldukça benzeyen ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi olan MySQL ve MSSQL (SQL Server Microsoft) bazı noktalarda farklılık gösterir. Belirtilecek durumlar herhangi birinin daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmaktan ziyade, iş sürecine hangi seçeneğin uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Bir işletmede veri tabanı seçimi noktasına gelmeden önce, kullanılacak işletim sistemi gibi bazı altyapı kararları alınmış olur. Bu nedenle veri tabanı yönetim sistemi seçimi de özellikle işletim sistemi ve benzeri diğer bilişim altyapıları ile uyumlu olmalıdır.

Hem MySQL hem de MSSQL (SQL Server Microsoft), sıklıkla tercih edilen Windows ve macOS gibi işletim sistemleriyle uyum içinde çalışır ancak MSSQL kullanım amacı Windows tabanlı bir veri tabanı yönetim sistemi olduğu için uzun yıllar boyunca diğer işletim sistemleriyle uyumluluğa sahip olmamıştır. Microsoft şirketi yakın zamanda alınan bir kararla Unix tabanlı işletim sistemleri ile uyumlu versiyonlar yayınlamıştır.

İşletim sistemi uyumluluğu kategorisine bakıldığında şirketler kullandıkları işletim sistemine göre karar alması oldukça yaygındır. Eğer bir işletme hali hazırda Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyorsa ya da .NET yazılım dili kullanıyorsa MSSQL; Linux işletim sistemi ile çalışıyorsa ya da PHP yazılım dili kullanıyorsa MySQL’i tercih etmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Desteklenen Programlama Dilleri

Her iki veri tabanı yönetim sistemi de Java, PHP, C++, Phyton, Ruby, Delphi ve Visual Basic gibi birçok farklı programlama dilini destekler. Bunların yanında MySQL; Perl, Scheme, Eiffel ve Haskel gibi farklı programlama dillerini de desteklemektedir.

Maliyet

Maliyet konusu bu iki veri tabanı yönetim sistemini birbirinden ayıran en temel özelliklerdendir. MySQL’in açık kaynaklı olması sebebiyle tamamen ücretsiz olan temel bir versiyonu bulunurken MSSQL’in herhangi bir şekilde ücretsiz kullanım imkanı bulunmaz. MySQL veri tabanı kullanılırken de belli bir ücret karşılığında profesyonel teknik destekten ve üst versiyonlardan faydalanılabilir.

Syntax (Söz Dizimi)

Hem MySQL hem MSSQL (SQL Server Microsoft), SQL veri tabanı sorgu dillerini kullandığı için temel olarak kodlama kısmında büyük farklılıklar söz konusu değildir. Daha önce de belirtildiği her iki üründe çeşitli işlemleri kolaylaştırmaya çalışarak farklı kısayollar oluşturmuş ve zamanla bu durum bir dilin farklı aksanları gibi gelişmiştir.

Syntax konusunda iki ürünü performans konusunda karşılaştırmak doğru bir sonuç vermeyebilir. Bu konuda yazılımcıların deneyimlerine ve alışkanlıklarına göre tercih yapmak daha yararlı olur.

Veri Tabanı Motorları

İki veri tabanı yönetim sistemi arasındaki en temel fark veriyi saklama şekilleridir. MSSQL, yine Microsoft tarafından geliştirilen tek bir veri tabanı motoru kullanılmasına izin verir. Buna karşı MySQL ise birçok farklı veri tabanı motorunun kullanılmasına olanak sağlar. Ayrıca MySQL yazılımı ek veri tabanlarının kullanımına da uygundur. MySQL’in farklı seçeneklere açık olması, veri tabanı motorları konusunda kullanıcılarına çok daha esnek bir deneyim sağlar.

Filtreleme

MySQL ile veri tabanındaki filtrelemelerde tablolar, dizi vb. birçok farklı uygulamaya izin verilirken MSSQL’de yalnızca dizi tabanlı filtreleme seçeneği mevcuttur. MySQL’in bu konudaki dezavantajı ise yapılan sorgunun sistemdeki her veri tabanı için tekrar tekrar uygulanması zorunluluğudur. Buna karşın MSSQL’de (SQL Server Microsoft) yapılan tek bir sorgu ile tüm veri tabanları filtrelenebilir.

Sorgu İptali

MySQL üzerinde çalıştırılan bir sorgunun iptali için tüm işlemin tamamen iptal edilmesi gerekmektedir. Buna karşın MSSQL’de yapılan bir sorgunun iptal edilebilmesi için tüm sistemin durdurulmasına ihtiyaç yoktur. Bu özelliği sayesinde SQL Server kullanıcılarına büyük avantajlar sağlamaktadır.

Yedekleme

MySQL’de yedekleme yapılırken tüm veriler SQL komutları olarak saklanır. Tüm verinin komutlar halinde saklanması ve işlenmesi ciddi miktarda alan ve zaman gerektirir. Ayrıca MySQL, yedekleme ve versiyon geçişları sırasında herhangi bir veri uyumsuzluğunu önlemek için sistemi kilitler ve bu süre boyunca sistemin kullanımını engeller. Buna karşın MSSQL, yedekleme sırasında sistemin kullanılmasına izin verir ve yedekleme sürecinin minimum performans kaybıyla gerçekleşmesini sağlar.

Güvenlik

Saklanan verinin güvenliğini sağlamak son derece zorlu ve dikkat isteyen bir süreçtir. Her iki veri tabanı yönetim sistemi de güvenlik standartlarına uygundur ancak sizin organizasyonunuzun SSL sertifikasına sahip olması veri güvenliğinizin ispatı için son derece önemlidir.

MySQL’de bir çalışma devam ederken diğer işlemlerin veri tabanında değişiklik ve düzenleme yapmasına izin verir. Bu durum sistemin genel güvenliğine tehdit olarak görülebilir. Buna karşın Microsoft, güvenlik konusunda biraz daha dikkatli davranıp MSSQL’i üstün güvenlik önlemleriyle donatmıştır.