Geçtiğimiz yıllarda büyük web hosting firmalarının büyük bir çoğunluğu HDD depolamaya sahip sunucularını daha yüksek performans ve hız için SSD depolamaya geçirmeye başladı. Bazı firmalar ise hala daha özellikle VPS ve dedicated sunucu seçeneklerinde SSD yerine HDD depolamayı tercih etmektedir. Paylaşımlı hosting seçeneklerinde ise bazen firmaların HDD depolama mı yoksa SSD depolama mı sunduğu bilgisi yeterince açık değildir. Genel olarak hosting satın alma her iki seçenek arasında performans farklarını bilmek ve hosting satın alma seçimi yaparken buna göre yapmak önemlidir.

SSD ile HDD Arasındaki Farklar

Kısaca Hard Disk Drive olarak bilinen HDD depolama teknolojisinin geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır ve aslında gramofon ile plak benzeri bir teknolojiye sahiptir. Veriler manyetik olarak dönen bir disk üzerine ucunda bir sensör yer alan kol tarafından yazılır ve okunur daha sonra da işlemciye gönderilir. Veri transfer hızları HDD’nin modeline, RPM hızlına, disk-to-buffer oranına ve ana karta hangi bus üzerinden bağlandığına bağlı olarak değişiklik gösterir. HDD ile kullanılan en yaygın bus tipleri PATA, SATA, SCSI, SAS ve Fibre Channel’dır. Harddiskler her ne kadar bilgisayar teknolojisinin ilk zamanlarında kullanılan disketlere benzer bir teknolojiye sahip olsa da günümüzde terabaytlarca veri depolayabilmektedir.

Diğer taraftan SSD depolamalar özellikle 2009’dan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir hareketli parçası olmayan SSD depolamalar HDD’den farklı olarak RAM ya da flash belleklerde yer alan NAND-Flash teknolojisini kullanmaktadır. SSD’nin okuma yazma hızları daha yüksektir çünkü HDD’de olduğu gibi verinin nerede olduğunu disk üzerinde arayan bir okuma yazma kafası bulunmamaktadır. SSD’lerin entegre devreleri dosyaları elektromanyetik teknoloji kullanarak saklamak yerine binary olarak saklamaktadır. Web sunucuları üzerinde yapılan benchmark testlerine göre SSD’ler dosya transferlerini HDD’lere göre %95 daha hızlı yapmaktadır. SSD’lerin bu hızları da HDD’de olduğu gibi kullanıldığı SAS, SATA, PCI Express, Fibre Channel, USB ve PATA gibi bus tiplerine göre değişiklik göstermektedir.

SSD vs. HDD Karşılaştırması

SSD depolama teknolojisi 2009 yılında yaygınlaşmaya başladığında aynı depolama alanına sahip HDD’lere göre çok daha pahalıydı. Ancak SSD fiyatlarının düşesi ile beraber birçok web hosting firması sunucularını düzenli olarak SSD depolamaya geçirmeye başladı. Günümüzde HDD hala daha SSD’den çok daha ucuz olsa da aradaki fark oldukça küçük. Bu nedenle birçok büyük cloud hosting firması SSD depolamayı standart olarak sunmaktadır. SSDlerin daha az bozulması ve bu nedenle yedekleme giderlerini de düşürmesi nedeniyle hosting firmaları tarafından sıkça tercih edilmektedir.

ssd sunucu nedir

Veri Güvenliği

Depolama teknolojilerinde veri güvenliğinin en önemli noktalarından bir tanesi bozulma oranlarıdır. Raf tipi montajlı sunucular masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar gibi içinin kolay bir şekilde açılabileceği sunucular değildir. Bu sunucuların aynı zamanda yüksek kullanım oranları ile günde 24 saat çalışması gerekmektedir. Sunucu hatalarının geneli donanımın I/O sorgularının aşırı yüklenmesidir. SSD depolamalar I/O sorgularını HDD depolamalardan 20 kat daha hızlı işlemektedir.

Bozulmaların nedenlerinden bir tanesi de HDD’nin çok fazla hareketli mekanik parçasının olmasından kaynaklanmaktadır. SSD’de hareketli parçaların olmaması bu parçaların bozulmasından kaynaklı arızaların da ortaya çıkmamasını sağlamaktadır. Ancak SSD depolamalarda da elektron tünellemesinden kaynaklı ortaya çıkan problemler çipin spesifik bir sektöründe nano ölçekte yazmayı kısıtlamaktadır bu da bit hatalarına neden olmaktadır.

Üçüncü taraf uzmanlar tarafından yapılan benchmark testlerine göre HDD’lerin kullanım ömrü boyunca bozulma oranı %3.5’tur. SSD depolamalarda ise bu oran %0.5’tir. Web hosting hizmeti sunan veri merkezleri RAID depolama ile kullanıcıların internet sitelerini farklı sürücülere yedekleyerek böyle bir bozulma söz konusu olduğunda veri kaybı yaşamanın önüne geçmektedir. Günümüzde VPS planları da dahil olmak üzere birçok paylaşımlı hosting hesabında RAID depolama kullanılmaktadır.

Hosting Hızı

Son birkaç yılda birçok hosting alanında SSD depolamanın hızı HDD teknolojisinin o kadar çok üzerine çıktı ki SSD depolama planına sahip olmayan site sahipleri büyük bir dezavantaj yaşamaya başladı. Donanım konfigürasyonu ve cihaz başına kullanıcı hesabı yoğunluğu her ne kadar küçük internet sitelerinde gözle görülür bir fark yaratmasa da yüksek trafik alan internet siteleri ve mobil uygulamalarda bu fark oldukça öne çıkmaktadır. Hosting firmaları hem daha uygun fiyatlı hizmetler sunabilmek hem de HDD tabanlı ekipmanlarının performanslarını artırabilmek için çeşitli yöntemler uygulamaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de internet siteleri için MySQL veritabanını SSD depolama da saklayıp statik dosyaları HDD depolama da saklamak. Bir diğeri yöntem ise revers-proxy dosya cache kullanmak ve internet sitelerinin çoklu kopyalarını kullanarak ağ üzerindeki trafik yükünü dengelemektir. Bu format kullanıcı trafiğini en az aktivite ile donanıma yönlendirerek HDD tabanlı web sunucularında daha iyi cevap sürelerini sağlamaktadır.

Bir web depolamasının hız performansını etkileyen diğer faktörler ise DNS sunucusu, dosya cache’i için CDN servisi ve vRAM uygulamalarıdır. Web hosting firmaları DNS sunucularını müşterileri için yönetir ve paylaşımlı hosting planlarında DNS sorgularını daha hızlı cevap süresi için SSD tabanlı donanımları kullanırken az trafiğe sahip olan hesapları HDD tabanlı donanımlarda barındırarak para tasarrufu sağlamayı hedefler. Sayfa yükleme sürelerini hızlandıran CDN servisleri ise HDD kullanmak durumunda kalan paylaşımlı hosting hesabı kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulur ve sayfaların yavaş yüklenmesi sorunu ortadan kaldırılır. Bazı firmalar ise HDD donanım kullanan kullanıcılara ek ücret karşılığında SSD donanıma geçme şansı sunmaktadır. Birçok firma paylaşımlı hesaplara depolama alanında yer alan CMS sitelerin kullanması için vRAM çözümlerini tercih etmektedir. Bu şekilde sitelerin kullanabileceği RAM miktarı arttırılmaktadır. Ayrıca benzer bir şekilde “Cloud” VPS planları da SSD depolama seçeneği ile gelmektedir. Bu planlar her ne kadar HDD depolamaya göre biraz daha pahalı olsa da çok daha iyi performans sunmaktadır. Günümüzde HDD’lerin okuma yazma hızı maksimum 600 MB/s ile sınırlıdır. Ancak SSD’lerde bu sayı 3 GB/s’ye ye kadar çıkabilmektedir.

ssd sunucu farkları

Güç Tüketimi

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre sunucu operasyonlarında kullanılan toplam elektriğin %25 ile %35 depolama birimleri tarafından kullanılmaktadır. 2016 yılında dünyadaki veri merkezleri 20 milyar $’lık elektrik tüketti. Bu nedenle güç tüketimi hem sunucu hizmeti veren şirketlerini hem de kullanıcılara sundukları fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir. SSD depolamaların HDD depolamalara göre daha düşük elektrik tüketimi hem operasyon giderleri hem de çevrenin kirletilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Ortalama bir SSD sürücü etkin değilken saate 0.38 Watt, okuma işlemi sırasında 0.68 Watt, veritabanı işlemlerini yaparken 2 Watt ve maksimum yazma hızındayken 3.01 Watt elektrik tüketmektedir. HDD sürücüler ise boşta dururken 15 kat, ağır iş yükü altındayken 7 kat daha fazla elektrik tüketmektedir.

Güvenilirlik Farkları

Daha önce bahsettiğimiz gibi 3-5 yıllık kullanımlarda SSD’lerde bozulma oranı %0.5 iken HDD sürücülerde bu oran %3.5’tur. Bunun özelinde HDD’lerin bozulma oranları yıllara göre farklılık göstermektedir. Bir veri merkezinde kullanılan HDD’nin ilk yılında bozulma oranı %5.1, ikinci yılında %1.4 ve üçüncü yılında ise %11.8’dir. Firmware ve üretim problemleri ile beraber mekanik parçaların yıllar içerisinde aşınması ile bu oran artış göstermektedir. Aynı zamanda RPM hızları ve sunucuda kullanılan bus türleri de bu oranlara etki etmektedir.

Diğer taraftan SSD’lerde genel olarak bozulma aynı bloğa çok fazla veri yazılması ile meydana gelmektedir. Çoğu şirket yüksek performans gerektiren durumlardan altında NAND-Flash devreleri üzerinde yer alan yükü azaltmak için tasarlanmış aşınma seviyelendirme algoritmaları kullanmaktadır. Veri merkezlerinde bir HDD sürücüsünün ortalama kullanım ömrü 5-6 yıl iken SSD sürücüsünün kullanım örü 10 ile 20 yıl arasında değişiklik göstermektedir.