Linux sunucu sahibi olan herkesin bilmesi gereken bir konu da MySQL server kurulumu. Web ve sunucu uygulamalarında popüler ve ücretsiz bir veritabanı çözümüdür. Dünyada Google, Facebook, Whatsapp gibi şirketler de kullanmaktadırlar. Bu kurulumda her ne kadar Ubuntu 16.04 LTS kullanmış olsam da diğer Linux dağıtımları için de benzer komutları kullanabilirsiniz.

Gereksinimler

  • SSH erişimi olan Linux Sunucu (tercihen Ubuntu 16.04 LTS ya da daha üstü)
  • İnternet erişimi

Başlamadan Önce

$ hostname

komutu ile sunucumuzun adını öğrenip bir yere not ediyoruz. Dilerseniz hostname olarak FQDN de kullanabilirsiniz. Örneğin hostname olarak mysql.ornek.com tanımlamak istersek ise aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

# hostname mysql.ornek.com

Sunucumuzun üzerindeki çalışan servis ve dosyaların güncel olması her zaman önemlidir. Herhangi bir servis ya da yazılım kurmadan önce her zamanki gibi aşağıdaki iki komutu sırasıyla çalıştırarak güncelleme kontrolünü sağlayalım.

# apt-get update
# apt-get upgrade

Kuruluma başlamadan önce  bütün adımları tamamladığımıza göre, şimdi de kuruluma geçebiliriz demektir.

MySQL Server Kurulumu

Ubuntu sunucular için dilerseniz .deb paketini https://dev.mysql.com/downloads/repo/apt/ adresinden sunucunuza direkt olarak indirebilirsiniz ancak bunun daha kolay ve hızlı bir yolu var.

# apt-get install mysql-server

Bu komut ile hem MySQL servisini hem de MySQL servisinin ihtiyaç duyduğu diğer yazılım ve yazılım kütüphanelerini sunucumuza kuruyoruz. Kurulum sırasında Do you want to continue? [Y/n] sorusuna geldiğimizde ise Y ile devam edelim. Kurulumun doğru yapıldığından ve MySQL servisinin ise çalışıp çalışmadığından emin olmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# service mysql status

Bu komut sonrasında ekranımızdaki çıktı aşağıdakine benzer olmalıdır.

root@mysql:~# service mysql status
   mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2017-05-24 15:12:28 +03; 6min ago
  Process: 18887 ExecStartPost=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start post (code=exited, sta
  Process: 18877 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, statu
 Main PID: 18886 (mysqld)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
                 18886 /usr/sbin/mysqld

May 24 15:12:27 mysql systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
May 24 15:12:28 mysql systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-11/11 (END)

MySQL servisim başlamış ve herhangi bir problem yok. MySQL sunucumuza erişmek için ise aşağıdaki komut yeterli olacaktır.

# mysql -u root -p

Bu komut sonrasında ise aşağıdaki gibi MySQL servisimizin sunucusuna erişmiş oluyoruz. Ekranınız aşağıdaki gibi olmalıdır.

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.7.18-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserve

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql

Tebrikler! Artık veritabanlarınızı yaratıp içerisinde bilgilerinizi tutabilirsiniz.